Hopp til innhold

Lek

Leken er sentral i barnehagehverdagen. Den er en prossess uten andre målsetninger enn den barnet har.
Gjennom leken settes det i gang læringsprossesser i og mellom barna. Barnehagen å gi rom for initiativ til fantasi og undring.

Share on Facebook